نوشته‌ها

ایجاد مدارس کارآفرین یکی از ضرورتهای جامعه است

/
عباس رضایی روز پنجشنبه در دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین در اتاق بازرگ…

استاندار اصفهان: نبود آموزش مهارت‌های زندگی، ضعف بزرگ نظام آموزشی است

/
عباس رضایی عصر دوشنبه در یکصدوسی‌ و ششمین جلسه شورای آموزش و پ…

جدید
دیدگاه
برچسب ها