بایگانی برچسب برای: اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان

نوشته‌ها

بارش بهاری آلودگی هوای اصفهان را پاک کرد

/
به گزارش مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان، کلانشهر ا…

هوای اصفهان ناسالم است - ایرنا

/
به گزارش مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان، کلانشهر ا…

هوای اصفهان در آخرین روز سال هم در وضعیت نارنجی قرار گرفت

/
به گزارش مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان، کلانشهر ا…

تداوم آلودگی هوا مشکل مضاعف مردم اصفهان

/
وضعیت کیفی اصفهان همچنان در این واپسین روزهای سال ۹۸ ناسالم برای گروه …

هوای اصفهان در وضعیت ناسالم قرار گرفت

/
بنابرگزارش مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،کلانشهر اصفه…

آلودگی هوا و کرونا، دو تهدید همراه این روزهای کلانشهر اصفهان

/
اگرچه تردد خودروها در سطح شهر اصفهان به گفته مسوولان کاهش یافته ام…

آلودگی هوا و کرونا، دو تهدید همرای این روزهای کلانشهر اصفهان

/
اگرچه تردد خودروها در سطح شهر اصفهان به گفته مسوولان کاهش یافته ام…

هوای اصفهان همچنان ناسالم است

/
محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصف…

هوای اصفهان ناسالم است - ایرنا

/
میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه‌های مراقبت دائم،…

هوای اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد

/
  میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه‌های مراقبت دائم، ط…

جدید
دیدگاه
برچسب ها