بایگانی دسته ی علم و فناوری > محیط زیست

هوای تهران و اصفهان ناسالم است

/
شهرام سپهرنیا افزود: هوای شهرهای زابل با شاخص ۱۷، اردبیل ۲۳، بیرجند …

جدید
دیدگاه
برچسب ها